დილის გადაცემა ,,განთიადი” (29 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

☼ დილის გადაცემა ,,განთიადი” (29 ოქტომმბერი, 2019 წ.)
⇨ #დაიწყედილაგანთიადით
⇨ #განთიადი
⇨ #დღეშინაარსიანიამბებითიწყება”

დატოვეთ კომენტარი