გამონათქვამები

არ არსებობს აფხაზი რომელიც ქართველი არ იყოს - იური ანუა