ქვიშით ნაამბობი

ღვთისმშობლის მიერ გადარჩენილი ქართული ლაშქარი