ინტერვიუ

2017 წლის 23 სექტემბერს საართველოში ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ჩამობრძანდება