კვირიაკე

შოთა ნადირაშვილი ქართული ფსიქოლოგიის კლასიკოსი