დილის გადაცემა ,,განთიადი”” (16 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

“☼ დილის გადაცემა ,,განთიადი”” (16 ოქტომმბერი, 2019 წ.)
⇨ #დაიწყედილაგანთიადით
⇨ #განთიადი
⇨ #დღეშინაარსიანიამბებითიწყება”

დატოვეთ კომენტარი