თეოლოგი ირაკლი ორჟონია – ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები და მათი მოღვაწეობა

〇თეოლოგი ირაკლი ორჟონია – ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები და მათი მოღვაწეობა
⇨#განთიადი
⇨#ძველიაღთქმა

დატოვეთ კომენტარი