ავტორი: თამარ თაგვაძე

პროდიუსერი: თამარ თაგვაძე

რეჟისორი: ლევან ქიქავა

ოპერატორი: თეიმურაზ სულაბერიძე

 

ხანგრძლივობა: 20 წთ.

როდის გადის: ოთხშ. 21:30

გამეორება: ხუთშ. 11:30, კვ. 16:25

გადაცემა მიმოიხილავს ქართულ მწერლობას და მაყურებელს შესძლებლობას აძლევს გაიაზროს ჩვენი სულიერი მემკვიდრეობა, როგორც ერის ხასიათის, მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობის საშუალება.