საეკლესიო კალენდარი
საეკლესიო კალენდარი (4 ივნისი, 2023 წ.)

შემდეგ უყურეთ

საეკლესიო კალენდარი

22 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

20 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

19 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

18 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

18 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

17 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

16 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

15 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

14 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

13 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

12 სექტემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

11 სექტემბერი, 2023