საეკლესიო კალენდარი
საეკლესიო კალენდარი (27 სექტემბერი, 2023 წ.)

შემდეგ უყურეთ

საეკლესიო კალენდარი

10 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

9 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

8 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

7 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

6 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

5 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

4 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

3 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

1 დეკემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

30 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

29 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

28 ნოემბერი, 2023