საეკლესიო კალენდარი
საეკლესიო კალენდარი (9 დეკემბერი, 2023 წ.)

შემდეგ უყურეთ

საეკლესიო კალენდარი

21 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

20 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

19 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

18 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

16 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

16 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

15 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

14 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

11 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

11 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

10 თებერვალი, 2024

საეკლესიო კალენდარი

9 თებერვალი, 2024