შვიდგზის ლოცვა
დღის 3 საათზე

შემდეგ უყურეთ

შვიდგზის ლოცვა

დილის 6 საათზე

შვიდგზის ლოცვა

დილის 9 საათზე

შვიდგზის ლოცვა

დღის 12 საათზე

შვიდგზის ლოცვა

საღამოს 6 საათზე

შვიდგზის ლოცვა

ღამის 9 საათზე

შვიდგზის ლოცვა

ღამის 12 საათზე