საეკლესიო კალენდარი
საეკლესიო კალენდარი (1 დეკემმბერი, 2021 წ.)

შემდეგ უყურეთ

საეკლესიო კალენდარი

12 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

11 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

9 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

9 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

8 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

7 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

6 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

5 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

4 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

2 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

2 აგვისტო, 2022

საეკლესიო კალენდარი

1 აგვისტო, 2022