საეკლესიო კალენდარი
საეკლესიო კალენდარი (23 სექტემბერი, 2022 წ.)

შემდეგ უყურეთ

საეკლესიო კალენდარი

28 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

27 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

26 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

25 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

24 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

23 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

22 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

22 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

21 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

20 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

19 ნოემბერი, 2023

საეკლესიო კალენდარი

18 ნოემბერი, 2023