საეკლესიო კალენდარი
საეკლესიო კალენდარი (12 ნოემბერი, 2022 წ.)

შემდეგ უყურეთ

საეკლესიო კალენდარი

28 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

25 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

25 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

24 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

23 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

22 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

21 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

21 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

20 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

18 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

17 ნოემბერი, 2022

საეკლესიო კალენდარი

16 ნოემბერი, 2022