შაქრით თუ უშაქროდ
კვირა / 20:30

საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანი საუბრობს მის პროფესიულ საქმიანობაზე და მის დამოკიდებულებაზე რელიგიასთან.

სრული ჩანაწერი

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: დოდოშკა ხურცილავა

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: დათო მაღრაძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ქეთევან სვანიძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: დავით საყვარელიძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ოთარ ჯორჯიკია

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: რუსუდან ბახტაძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: გია ჯოხაძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: გიორგი მიქაძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: თეონა ცირამუა

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ნინო ბაშარული

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ზურა ბერიკაშვილი

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ლილი ხურითი

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: დავით ხახიძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ფრიდონ სულაბერიძე

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: გიგა ჯალაღონია

,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ლევან ხარანაული