საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 23 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 21 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 20 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 19 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 17 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 16 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 თებერვალი , 2019 წ.

სიახლენი - 14 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 13 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 12 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 10 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 9 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 8 თებერვალი , 2019 წ.