საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 9 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 8 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 7 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 6 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 5 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 4 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 3 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 1 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 თებერვალი , 2019 წ.

სიახლენი - 27 თებერვალი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 26 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 თებერვალი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 თებერვალი , 2019 წ.