საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 21 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 20 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 19 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 17 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 16 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 14 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 10 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 9 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 8 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 7 სექტემბერი , 2018 წ.