საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (9 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (8 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (7 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 ოქტომბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 სექტემბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 სექტემბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 სექტემბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 სექტემბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 სექტემბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 სექტემბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 სექტემბერი, 2021 წ.)