საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (6 სექტემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 სექტემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 სექტემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 სექტემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 სექტემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 სექტემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (31 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (23 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (22 აგვისტო, 2023 წ.)