საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (8 ივლისი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (7 ივლისი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 ივლისი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 ივლისი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 ივლისი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 ივლისი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 ივლისი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი - 1 ივლისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 30 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 29 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 27 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 26 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 ივნისი, 2019 წ.