საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (6 ივნისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 ივნისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 ივნისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 ივნისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 ივნისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 ივნისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (31 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (23 მაისი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (22 მაისი, 2020 წ.)