საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (12 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (11 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (10 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (9 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (8 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (7 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 მარტი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 თებერვალი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 თებერვალი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 თებერვალი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 თებერვალი, 2020 წ.)