საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (17 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (16 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (15 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (14 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (13 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (12 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (11 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (10 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (9 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (8 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (7 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 იანვარი, 2020 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 იანვარი, 2020 წ.)