საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (7 დეკემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 დეკემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 დეკემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 დეკემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 დეკემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 დეკემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 დეკემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (23 ნოემმბერი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (22 ნოემმბერი, 2021 წ.)