საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (29 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (23 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (22 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (21 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (20 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (19 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (18 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (17 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (16 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (15 ნოემბერი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (14 ნოემბერი, 2023 წ.)