საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (29 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (23 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (22 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (21 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (20 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (19 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (18 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (17 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (16 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (15 მაისი, 2024 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (14 მაისი, 2024 წ.)