საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (26 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (23 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (22 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (21 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (20 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (19 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (18 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (17 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (16 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (15 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (14 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (13 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (12 ივლისი, 2021 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (11 ივლისი, 2021 წ.)