საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (10 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (9 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (8 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (7 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 დეკემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 ნოემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 ნოემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 ნოემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 ნოემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 ნოემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 ნოემბერი, 2019 წ.)