საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 19 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 17 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 16 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 14 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 13 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 10 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 9 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 8 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 6 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 5 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 4 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 3 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 ნოემბერი , 2018 წ.