საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (9 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (8 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (7 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 ოქტომმბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 სექტემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 სექტემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 სექტემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 სექტემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 სექტემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 სექტემბერი, 2019 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 სექტემბერი, 2019 წ.)