საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 5 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 4 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 3 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 1 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 31 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 30 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 29 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 27 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 26 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 21 მაისი, 2019 წ.