საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 12 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 10 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 9 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 8 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 7 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 6 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 5 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 4 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 3 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 1 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 31 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 30 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 29 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 მარტი, 2019 წ.