საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 22 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი (21 ივნისი, 2019 წელი)

საეკლესიო კალენდარი (20 ივნისი, 2019 წელი)

საეკლესიო კალენდარი - 19 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 17 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 16 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 14 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 13 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 12 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 10 ივნისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 9 ივნისი, 2019 წ.6

საეკლესიო კალენდარი - 8 ივნისი, 2019 წ.6

საეკლესიო კალენდარი - 7 ივნისი, 2019 წ.6