საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 2 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 1 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 31 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 30 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 29 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 27 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 26 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 21 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 20 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 19 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 მარტი, 2019 წ.