საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 17 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 16 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 14 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 13 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 12 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 10 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 9 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 8 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 7 მარტი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 6 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 5 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 4 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 3 მარტი , 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 მარტი , 2019 წ.