საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 29 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 27 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 26 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 21 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 20 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 12 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 19 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 17 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 16 ნოემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 ნოემბერი , 2018 წ.