საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 16 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 14 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 13 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 12 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 10 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 9 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 8 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 7 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 6 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 5 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 4 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 3 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 1 ოქტომბერი , 2018 წ.