საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 26 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 21 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 20 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 19 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 17 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 16 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 15 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 14 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 13 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 12 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 11 ოქტომბერი , 2018 წ.