საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (10 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (9 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (8 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (7 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (6 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (5 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 თებერვალი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (31 იანვარი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 იანვარი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 იანვარი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 იანვარი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 იანვარი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 იანვარი, 2023 წ.)