საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი (5 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (4 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (3 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (2 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (1 აგვისტო, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (31 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (30 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (29 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (28 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (27 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (26 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (25 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (24 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (23 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (22 ივლისი, 2023 წ.)

საეკლესიო კალენდარი (21 ივლისი, 2023 წ.)