საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 3 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 1 ოქტომბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 30 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 29 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 27 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 26 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 21 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 20 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 19 სექტემბერი , 2018 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 სექტემბერი , 2018 წ.