საეკლესიო კალენდარი
ყოველდღე / შვიდგზის ლოცვის შემდეგ

სრული ჩანაწერი

საეკლესიო კალენდარი - 3 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 2 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 1 მაისი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 30 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 29 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 28 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 27 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 26 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 25 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 24 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 23 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 22 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 21 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 20 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 19 აპრილი, 2019 წ.

საეკლესიო კალენდარი - 18 აპრილი, 2019 წ.